1951 NCAA Men's Basketball Tournament

16 Teams

Final Four

       
Kansas State 68  
  West  
  3/24 Kansas City Kansas State 58  
       
Oklahoma State 44    
  West    
    3/27 Minneapolis Kentucky
      Third Title
Illinois 74    
  East    
  3/24 New York Kentucky 68  
       
Kentucky 76    
  East    
     
  Oklahoma State 46  
 

Third Place

3/27 Minneapolis Illinois
  Illinois 61