1988 NCAA Men's Basketball Tournament

64 Teams

Final Four

       
6 Kansas 66  
  Midwest  
  4/2 Kansas City Kansas 83  
       
2 Duke 59    
  East    
    4/4 Kansas City Kansas
      Second Title
1 Arizona 78    
  West    
  4/2 Kansas City Oklahoma 79  
       
1 Oklahoma 86    
  Southeast