2004 NCAA Men's Basketball Tournament

65 Teams

Final Four

       
3 Georgia Tech 67  
  St. Louis  
  4/3 San Antonio Georgia Tech 73  
       
2 Oklahoma State 65    
  East Rutherford    
    4/5 San Antonio UConn
      Second Title
1 Duke 78    
  Atlanta    
  4/3 San Antonio UConn 82  
       
2 UConn 79    
  Phoenix