2023 NCAA Men's Basketball Tournament

68 Teams

Final Four

       
5 San Diego State 72  
  South  
  4/1 Houston San Diego State 59  
       
9 Florida Atlantic 71    
  East    
    4/3 Houston UConn
      Fifth Title
5 Miami (FL) 59    
  Midwest    
  4/1 Houston UConn 76  
       
4 UConn 72    
  West